Ugodnosti članstva


DEVET PREDNOSTI, ki jih prinaša članstvo v planinskih društvih pri Planinski zvezi Slovenije s plačano članarino v letih 2015-2018.

PRVA PREDNOST
Člani PD z veljavno planinsko izkaznico imajo do 50 % popust na ceno za prenočevanje v planinskih kočah planinskih društev, članic PZS, razen v sobah z do 6 ležišči ter v dvoposteljnih sobah v planinskih kočah I. kategorije (30 %) ter so oproščeni plačila turistične takse.
DRUGA PREDNOST
Na osnovi posebnega sporazuma o reciprociteti imajo vsi člani PD popust tudi pri prenočevanju v več kot 1250 kočah partnerskih planinskih organizacij v Evropi in Kanadi.
TRETJA PREDNOST
Člani planinske organizacije s plačano članarino kategorije A so nezgodno zavarovani v gorah v primeru trajne invalidnosti za 75.000 EUR, za primer nezgodne smrti pa za 25.000 EUR. Člani kategorij B, B1 in S+Š so zavarovani v gorah v primeru trajne invalidnosti v višini 8.500 EUR, za primer nezgodne smrti pa 5.500 EUR. Člani kategorije O+P so zavarovani v gorah v primeru trajne invalidnosti v višini 8.500 EUR, zakonodaja pa ne dopušča zavarovanje otrok do 15 leta za nezgodno smrt, imajo pa krite pogrebne stroške do višine 1.500 EUR.
ČETRTA PREDNOST
Člani planinske organizacije s plačano A članarino so zavarovani za odgovornost glede poškodb stvari in oseb v višini 150.000 EUR, ostale kategorije pa v višini 50.000 EUR.
PETA PREDNOST
Člani planinske organizacije s plačano članarino za tekoče leto so zavarovani za primer kritja stroškov reševanja v tujini z vključeno 24-urno asistenco pri reševanju v tujini in 24-urno zdravstveno asistenco v tujini. A člani imajo zavarovano kritje stroškov reševanja za ves svet do vrednosti 25.000 EUR in kritje zdravstvene asistence za cel svet do vrednosti 10.000 EUR. Ostale kategorije članov imajo v gorah Evrope in Turčije krite stroške reševanja do višine 3000 EUR, ter kritje zdravstvene asistence do višine 3.000 EUR.
V okviru zdravstvene asistence za tujino se krijejo tudi stroški vračila poškodovanega v Slovenijo, v okviru zavarovalne vsote za posamezno kategorijo članstva.
Trajanje zavarovanja in jamstva
Zavarovanje je veljavno, če je članarina poravnana vsaj en dan pred nesrečo. Zavarovalno kritje pri A članarini začne veljati šele naslednji dan po tem, ko so bilo s strani matičnega društva na Planinsko zvezo Slovenije sporočeni podatki o članu. Priporočamo, da članarino, ki vključuje strošek zavarovanja, poravnate v času do 31. januarja.

Za člane PZS, ki bodo poravnali članarino do 31. januarja, velja neprekinjeno zavarovalno jamstvo. tudi za zdravstveno asistenco v tujini. Če člani poravnajo članarino po 1. februarju, začne zavarovanje teči ob polnoči naslednjega dne od dneva poravnane članarine.
ŠESTA PREDNOST
Zavarovanje članov PZS izvaja zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d.. Poleg osnovnega zavarovanja članom PZS ponujajo ugodno sklenitev celoletne Coris asistence, ki nudi celovito kritje v tujini, ter dodatna zavarovanja z ugodnimi komercialnimi popusti. Podrobnejše informacije o popustih in njihovem koriščenju najdete na spletni strani PZS.
SEDMA PREDNOST
Člani planinske organizacije imajo 20 % popust pri nakupu vseh edicij, zemljevidov in izdelkov, ki jih izdaja Planinska založba PZS. Ta ugodnost je z enakimi popusti na voljo tudi planinskim društvom, če želijo edicije PZS posredovati svojim članom.

Vsi člani PZS so upravičeni do 25 % popusta pri letni naročnini na revijo Planinski vestnik.
OSMA PREDNOST
Z včlanitvijo v PZS preko enega od 287 članov PZS (društva, klubi ...) po vsej Sloveniji boste postali član organizacije, ki šteje (v letu 2015) 54.574 članov vseh starosti. Med njimi je skoraj 17.000 mladih planincev, od predšolskih otrok do starosti 26 let, kar kaže na velik delež mladih in obeta rast in razvoj planinske organizacije tudi v prihodnje. Med nami boste zanesljivo našli enako misleče ljubitelje gorske narave, družbo v aktivnostih, ki so vam všeč - in nove prijatelje.
DEVETA PREDNOST
Člani PZS, ki se ob nakupu izkažejo z veljavno planinsko izkaznico, dobijo posebne popuste v nekaterih prodajalnah športne opreme in obutve po vsej Sloveniji, 20 % popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani in pri sklenitvi raznih zavarovanj.

Podrobneje v vseh ugodonstih si preberite na www.pzs.si