Predstavitev društva


Začetki našega planinskega društva segajo v prejšnje stoletje in celo v prejšnje tisočletje. Leta 1971 je bil prvi ustanovni občni zbor, katerega se je udeležilo kar 70 članov. Prisotni so bili predstavniki Planinske zveze Slovenije, Planinskega društva Rašica in starosta šmarnogorskih planincev, prof. Vilko Mazi, katerega so imenovali za častnega člana.

Leta aktivnega dela so minevala in hitro je preteklo prvih deset let. Pot društva je bila prepletena s številnimi dejavnostmi in akcijami; največ je bilo seveda izletov pa vsakoletnih taborov v Vratih, Zadnji Trenti, Zadnjici, Logarski dolini, Krnici, Krmi, Tamarju, Robanovem kotu in na Jezerskem kot tudi številnih markacijskih akcij na Šmarni gori in triglavskem pogorju, nekaj planinskih šol, predavanj in seveda še mnogo drugega dela.

In že je minilo drugo desetletje, pa tretje, četrto in - hitimo proti pol stoletja dolgi tradiciji. Od leta 1993 dalje je predsednik društva Marjan Kovačič. Skupaj z njim sodelavci ustvarjamo posebno klimo in posebne odnose; smo kot velika družina, ki se rada druži tudi sicer.

Vsak, ki se nam pridruži, je lepo sprejet in marsikoga smo tako močno »okužili«, da je postal »naš«, pa čeprav živi npr. na dolenjskem.


Predsednik

Marjan Kovačič

Predsednik

Upravni odbor

Darja Grad

Podpredsednica

Nataša Kranjec

Tajnica

Rafaela Sušec

Blagajničarka

Katarina Kadivec

Načelnica mlad. sekcije

Člani upravnega odbora

Anica Novak

Anton Vidmar

Franci Medved

Janez Avsenik

Vodniki

Marjan Kovačič

Vodnik (B)

Darja Grad

Vodnica (B)

Majda Kovačič

Vodnica (A)

Franci Medved

Vodnik (A)

Katarina Kadivec

Vodnica (B)

Markacisti

Janez Avsenik

Vodja markacistov

Marjan Kadivec

Markacist

Marjan Kovačič

Markacist