Članarina


Članstvo v našem društvu vam, poleg pravice udeležbe na naših aktivnostih, prinaša vrsto ugodnosti, kot so cenejše nočitve v planinskih kočah, nakup pohodniške opreme in publikacij, zavarovanje in drugih storitev. Kot član planinskega društva boste v gorah lahko bolj aktivni, strokovno podkovani in varni, imeli boste možnost odkrivati nove vrhove in pokrajine ter se družiti z ljubitelji gora, zanimivih izletov, pohodov, taborjenj …

Članarino je mogoče plačati vsako drugo sredo v mesecu med 20.00 in 20.30 v prostorih PD Šmarna gora na Pločanski 8 v Tacnu. Za dodatne informacije se obrnite na našo blagajničarko Eli Sušec (tel: 051 209 103).


Kategorije članstva Opis Cena v EUR
A polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti 55,00
A / družinski popust polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti 50,00
B polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 25,00
B / družinski popust polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 20,00
B1 polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti 19,00
B / člani društev v tujini vrsta članarine samo za člane zamejskih in drugih društev s sedežem izven Slovenije* 14,00
S + Š srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti 16,00
S +Š / družinski popust srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti 13,00
P + O predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik 7,00
P + O / družinski popust predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik 6,00
OPP oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti 7,00
OPP / družinski popust oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti 6,00
članska izkaznica nova članska kartica (izdelava) 2,00