Članarina


Članstvo v našem društvu vam, poleg pravice udeležbe na naših aktivnostih, prinaša vrsto ugodnosti, kot so cenejše nočitve v planinskih kočah, nakup pohodniške opreme in publikacij, zavarovanje in drugih storitev. Kot član planinskega društva boste v gorah lahko bolj aktivni, strokovno podkovani in varni, imeli boste možnost odkrivati nove vrhove in pokrajine ter se družiti z ljubitelji gora, zanimivih izletov, pohodov, taborjenj …

Članarino je mogoče plačati vsako drugo sredo v mesecu med 20.00 in 20.30 v prostorih PD Šmarna gora na Pločanski 8 v Tacnu. Za dodatne informacije se obrnite na našo blagajničarko Barbaro Kovačič (tel: 040 552 757).


Kategorije članstva Opis Cena v EUR
A polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti 68,00
A / družinski popust polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti 62,00
B polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 32,00
B / družinski popust polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 26,00
B1 polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti 24,00
S + Š srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti 21,00
S +Š / družinski popust srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti 17,00
P + O predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik 9,00
P + O / družinski popust predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik 8,00
IN invalidna oseba, oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti 9,00
IN / družinski popust invalidna oseba, oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti 8,00
D članarina v več PZS društvih (pridruženi član) 11,00
članska izkaznica nova članska kartica (izdelava) 2,00


VEČ SI PREBERITE NA SPLETNI STRANI PZS: www.clanarina.pzs.si